Så lockar du personal till grovdisken – och behåller dem

Hög personalomsättning inom hotell- och restaurangbranschen är ett vanligt problem. Så skulle det inte vara bra om det fanns en hemlig formel för att kunna behålla kvalificerad personal och undvika dyr och tidskrävande rekrytering om omskolning?

A lot of pots and utensils needs to be washed

Hög personalomsättning en global trend

Enligt data och opinionsföretaget YouGov och mjukvaruföretaget Deputys rapport Retaining Britain’s Hospitality Workers har hotell- och restaurangbranschen i Storbritannien en personalomsättning på 30 % (vilket betyder att 3 av 10 arbetstagare säger upp sig inom ett år). I USA är situationen ännu värre med en personalomsättning på 73,8 % enligt statistik från Bureau of Labor. Tyvärr är trenden densamma i många länder världen över.

Finns det en hemlig formel för att minska personalomsättningen?
Förmodligen inte, men vi har identifierat en rad problemområden och saker du kan göra för att öka sannolikheten för att din personal stannar kvar längre.

1. Korrekt utbildning och handledning

Om du inte utbildar din personal ordentligt, kommer de inte att göra ett bra jobb heller. Se till att erbjuda din personal rätt utbildning och handledning, och repetera då och då så att de känner sig bekväma med sina arbetsuppgifter och kan arbeta så effektivt som möjligt.

En annan god idé är att se till att relevanta piktogram och annat undervisningsmaterial, som ofta kan beställas från utrustningsleverantörer, placeras väl synliga, så att personalen kan studera dem om de är osäkra.


Rotation And Cross Training Imageandtext 840X840

2. Rotation och korsutbildning

Hög personalomsättning eller till och med en enstaka sjukdag kan verkligen göra att arbetsmiljön i köket blir kaotisk. Rotation är ett bra sätt att undvika detta, eftersom det säkerställer att fler anställda har liknande eller samma kompetens och enkelt kan hoppa in för varandra vid sjukfrånvaro, övergångar eller vakanser. Det gör också att de anställdas arbetsdag blir mer varierad och rolig, vilket i sin tur ökar chansen att de stannar kvar längre.

Korsutbildning och rotation hjälper även till att bygga teamkänslan med en starkare vi-känsla, och förståelse och respekt för varandras arbetsuppgifter. På lång sikt kommer ett starkt team som trivs ha en positiv inverkan på tjänsterna som du tillhandahåller.

3. Skapa möjligheter till tillväxt och att göra karriär

Att ge anställda möjlighet att stiga i graderna i grovdisken är inte alltid så lätt, men om din personal i grovdisken inte får några indikationer från dig om att de kommer att få en chans att prova en annan roll i framtiden, kanske de väljer att gå till ett företag där chanserna att utvecklas är större. Försök därför om möjligt att befordra personal inom organisationen för att skicka en signal om att grovdisken kan vara en väg in, och en grund för att växa på det personliga planet. Glöm inte att grovdiskpersonalen ofta har mycket kunskap om vad som krävs för att arbetet ska flyta på bra i köket; en bra grund och erfarenhet för varje framtida assistent eller kock till exempel.


Recognition Imageandtext 840X840

4. Lagarbete, respekt och erkännande

Tre starka ord som faktiskt är avgörande för att din personal ska stanna kvar på lång sikt. Skapa en arbetsmiljö där alla arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, och lagarbete belönas. Se varje individ i teamet som en individ, med egna personliga behov, önskemål och utmaningar – och var lyhörd för och agera på individens behov från dig i egenskap av chef.

Ett gott råd när det gäller respekt är att ställa dig bredvid dina anställda och arbeta tillsammans med dem, sida vid sida. Det kommer att öka deras respekt för dig som en i teamet och ökar även din respekt för de utmaningar de står inför varje dag.

5. Se till att arbetet är trevligt och flexibelt men också förutsägbart

Se dig omkring: finns det något du kan göra för att göra ditt företag till en ännu trevligare arbetsplats? Kanske förmåner och privilegier som du kan ge din personal för att göra dem gladare, mer lojala och benägna att stannar kvar? Ordentliga raster och bra mat är mycket viktigt för att din personal ska må bra och ladda batterierna under rasterna. När det gäller förutsägbarhet måste vi alla acceptera at saker kommer att hända, och vi kommer att behöva ta oss an utmaningar då och då – men genom att planera framåt och alltid släppa scheman i tid blir det enklare och trevligare att arbeta för dig, lojaliteten mot dig som arbetsgivare får du köpet som en välkommen belöning.

Då och då är det en bra idé att göra något kul utanför jobbet. Vare sig det är fråga om rena teambuildingaktiviteter eller bara några roliga timmar på varandras företag kommer dina anställda att lära känna varandra bättre på ett personligt plan. Involvera personalen och fråga dem om de har några idéer.


Guy operating machine in a tight space

6. Hälsosam miljö och fokus på ergonomi

En av de största orsakerna som kan få din grovdiskpersonal att sluta är om arbetsmiljön är giftig och ohälsosam och som därför är påfrestande eller till och med orsakar sjukdom som påverkar din personals liv, även utanför arbetet. Manuell grovdisk i diskhon innebär kontakt med mycket kemikalier. Kemikalier som ofta är mycket aggressiva. Att hantera dessa utan skyddsutrustning kan leda till allergier och hudsjukdomar – något som ofta är både smärtsamt och genant. För att göra det hela ännu värre är det faktiskt mycket vanligt att det är användning av just skyddshandskar som orsakar hudproblem och hudirritation. Genom att investera i en lösning som eliminerar behovet av aggressiva kemikalier kan din personal även slänga av sig handskarna.

Att skapa en arbetsmiljö som är så hälsosam och säker som möjligt kommer att göra att du kan undvika onödig sjukfrånvaro, arbetsplatsrelaterade skador och minska den totala personalomsättningen. Bäst av allt – glad och frisk personal hjälper ditt företag att blomstra.

7. Var noggrann när du anställer och var tydlig med dina förväntningar

Otydliga förväntningar på arbetet och dålig matchning mellan jobb och anställda är vanliga orsaker till att personalen slutar. Se till att vara noggrann när du anställer och var tydlig med vilka dina förväntningar du har så att inget är oklart eller lämnas osagt. Missförstånd kan lätt uppstå i en hektisk restaurangmiljö.


Image 840X840 Urban

8. Ge dina anställda en rimlig lön

Var rättvis. Att bara följa punkterna ovan räcker dock inte om du inte ger dina anställda en anständig lön. Leta efter sätt att kompensera för den extra kostnaden, som lösningar är mer effektiva och ger dig en hög ROI. Korsutbildning av din personal för att göra den mer flexibel och mindre sårbar. Med mer personal som kan arbeta på olika platser, och med tillgång till smart och effektiv utrustning, kanske du kan ge dem lite högre lön eftersom du inte behöver ha lika många anställda. Färre som slutar, färre som behöver anställas, vilket i sin tur gör att dina kostnader för rekrytering sjunker.

Sist men inte minst – var ärlig mot din personal om när och hur de kan växa och göra sig förtjänat av en löneförhöjning. Viktigast av allt (så klart): håll alltid vad du lovar.

image-and-text_840x840_Annica

Skapa en bättre arbetsplats med Granuldisk

Att skapa bästa möjliga arbetsmiljö kommer att göra att din personal känner sig sedd, glad och omhändertagen – och därmed mer benägna att stanna kvar hos dig längre. Om du är nyfiken på hur Granule Technology skulle kunna integreras och gynna ditt grovdiskområde, kontakta oss för att boka en demo – via live stream eller i ett kök eller showroom nära dig.

Boka din demo idag!