Börja spara idag

Ökad lönsamhet

Vid investering i utrustning för din verksamhet är en av de viktigaste aspekterna att investeringen betalar sig snabbt. Genom att investera i en Granuldisklösning kommer du att se att du gör besparingar från dag ett och din investering betalar sig snabbt. 

Image 840X840 Urban

Från nödvändigt ont till ökad lönsamhet

Vi har byggt hela vår existens på att hjälpa kommersiella storkök att vända grovdiskning från att vara en kostsam, slösaktig och smutsig aktivitet, som äter upp dina marginaler och knappast är miljövänlig – till ett effektiv, hållbar och bidragande kugge, som förbättrar flödet, ökar lönsamheten och gör din verksamhet mer hållbar.

Vill du veta mer?

Boka en kostnadsfri konsultation

Se vad du kan spara!

Berätta för oss hur du diskar idag och få reda på vad du kan spara med en lösning från Granuldisk!

1. Hur många varma måltider tillreder ni per dag?

2. Hur många dagar är ni i drift per år?

3. Hur tar ni hand om er grovdisk idag?

Genom att byta till en disklösning från Granuldisk skulle du kunna

Sänka din förbrukning av vatten, energi och kem i relation till grovdisk med upp till:

Spendera mindre tid i diskrummet och årligen spara:

Ser lovande ut! Kontakta oss för en mer detaljerad utvärdering av din besparingspotential, baserat på dina unika parametrar.

Boka fri utvärdering

Uträkningarna baseras på uppmätta värden för resursförbrukning vid diskning med Granuldisk, manuell diskning i diskho, samt ett genomsnitt för diskning i vattengrovdiskmaskin av flera olika fabrikat. Resultatet i denna applikation bör betraktas som en indikation på potentiella besparingar.

Image And Text 840X840 Highfive

Snabb avkastning på din investering

Genom att spara in på värdefulla resurser så som vatten, el och kem i kombination med att färre timmar behöver läggas på att diska grytor och kantiner, ser våra kunder snabbt lägre driftskostnader och får en snabb avkastning på sin investering – ofta inom 18-24 månader.

Web Icn Energy

SPARAR ENERGI

Med mindre vatten i grovdiskprocessen går det även åt mindre energi för uppvärmning.

Web Icn Water

SPARAR VATTEN

Lösningar från Granuldisk kräver i genomsnitt 70 % lägre vattenförbrukning än andra grovdiskmetider. Vatten och pengar som kan användas till bättre saker än att diska grytor och kantiner!

Web Icn Chemicals

LÄGRE KEMFÖRBRUKNING

Eftersom Granuldisks rengöring bygger på granulernas blästrande effekt för rengöring och temperatur för att hygiensäkra krävs det mindre kemikalier - bra för ekonomin och för miljön.

Web Icn Time

SPARAR TID

Rent diskgods på endast 2 minuter - utan fördisk. Låt dina medarbetare lägga sin värdefulla tid på mer givande uppgifter när maskinen gör grovjobbet!

Web Icn Capacity

HÖG PRODUKTIVITET

    Du kan diska upp till 8 GN1/1 per diskcykel- upp till 192 i timmen! Kantinerna återgår till produktionen snabbare, vilket betyder att du i längden behöver färre kantiner och därmed kan minska på förvaringsutrymme, till förmån för mer intäktsgenererande aktiviteter.

Web Icn Ergonomy User Friendly

MINSKAD PERSONALOMSÄTTNING

    Gladare och friskare medarbetare är mer produktiva, lojala och framförallt mer benägna att stanna. Genom att eliminera de tyngsta arbetsuppgifterna förbättras arbetsförhållandena och du ökar chanserna att behålla din mest värdefulla resurs: kunnig och älskad personal. Ett särskilt bra sätt att spara pengar.

image-and-text_840x840_Annica

Se hur mycket du kan spara

Nyfiken på vad du vinner på att byta till en Granuldisk-lösning? Låt oss räkna på hur mycket du kan spara genom att göra en affärsutvärdering baserat på dina unika parametrar!

Boka en kostnadsfri konsultation
Save Per Use_right

Kolla in nya - Save Per Use

Save Per Use är det nya, bekväma, enkla och säkra sättet att finansiera din Granuldisk. Ett pris - allt inkluderat!

Läs mer här!