Hållbarhet

En verkligt hållbar lösning

Att stoppa det enorma slöseri med vatten, energi och kemikalier som grovdiskning innebär är ett av de största skälen till att Granuldisk existerar - och vi är fast beslutna att sätta stopp för det.

Bli en del av vår familj och hjälp oss att göra grovdiskning mer hållbar och lönsam! 

image-and-text_840x840_hands

Rädda planeten - en droppe i taget

Vatten är en värdefull resurs som blir allt knappare för varje dag, vilket gör det till en av de mest springande punkterna på vår globala agenda. Det kräver att vi agerar på alla plan – som individer och som företag. Genom att välja Granuldisk kan du göra skillnad – i ditt kök, men också för planeten.

Varje droppe räknas, men eftersom större siffror gör större intryck har vi valt att visualisera den sammantagna besparingen vår aktiva kundbas gör, i förhoppningen att det ska komma att inspirera många fler att vilja bidra till förändring. Se siffran på vår startsida!

Web Icn Water

Lägre vattenförbrukning

Genom smartare användning av vatten minskar vi den totala volymen i diskprocessen och sänker den totala förbrukningen i grovdiskområdet med i genomsnitt 70 %, jämfört med andra grovdiskmetoder.

Web Icn Energy

Lägre energiförbrukning

Tack vare smartare användning av varmvatten och effektiva värmeåtervinningssystem krävs det mindre energi för uppvärmning, vilket ger lägre energiförbrukning.

Web Icn Chemicals

Färre kemikalier

Den blästrande effekten i granulatgrovdisk eliminerar behovet av kemikalier för rengöring – endast en liten mängd behövs för att effektivt avlägsna fetter.

Web Icn Time

Sparar tid

Lägg mindre tid på att diska grytor. Med timkapaciteter på upp till 192 GN1/1 får du mer gjort på mindre tid. Tiden du sparar kan du istället använda till mer givande och intäktsgenererande uppgifter i ditt kök.

SDG_Products

Låt oss hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål

Vår grovdiskteknik har många fördelar, men den som vi är mest stolta över är den hållbara effekt som den har för vår planet. Vi som företag lägger ner mycket arbete och resurser på att minska vår miljöpåverkan, och vi vet att du gör detsamma. När du väljer Granuldisk minskar du ditt ekologiska fotavtryck och bidrar på flera punkter till FN:s globala mål för hållbar utveckling – och är ett steg närmare att uppnå dina egna miljömål.

Vill du veta mer? >> Hur vi jobbar med hållbarhet
Small Boxes Image140x140 Goal6

MÅL 6

  Genom att använda vår teknik minimerar du din förbrukning av sötvatten. Samtidigt minimerar du vattenföroreningar genom att minimera användningen av kemikalier.

Small Boxes Image140x140 Goal12

MÅL 12

  Den lägre resursanvändning som våra system bidrar till kommer att leda till en mer hållbar verksamhet och ansvarsfull förbrukning.

  När du köper en Granuldisk-lösning kan du vara säker på att du köper en produkt som stöder ansvarsfull förbrukning.

Small Boxes Image140x140 Goal13

MÅL 13

  Ett köp av våra maskiner kan ses som en direkt positiv klimatåtgärd, och ett tydligt bidrag till detta mål. Vi beräknar kontinuerligt livscykelanalysen (LCA) för våra produkter till fördel för dig vid beräkning av din påverkan.

Small Boxes Image140x140 Goal14

MÅL 14

  Med resursbesparingarna vår lösning säkerställer bidrar ett köp av våra maskiner ett bättre liv under ytan.

  Välj PowerGranules BIO för att minimera din miljöpåverkan ytterligare.

Small Boxes Image140x140 Goal17

MÅL 17

  Vi finns vid din sida och stöttar dig i vår gemensamma ambition att minska vårt miljöavtryck, kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling.