Diskresultat
  • en-GBfr-FRsv-SEde-DEfi-FI

  |  Nyheter  | Videos  |  Downloads  |  Jobb  |  Kontakt  |

SKINANDE RENT OCH HYGIENSKT SÄKERT DISKRESULTAT.

Disksystem från GRANULDISK uppfyller branschnormer och -standarder, som utfärdats av DIN (Deutsches Institut für Normung - tyska standardiseringsinstitutet) och NSF (National Sanitation Foundation). I stället för att överdosera starka och frätande kemikalier i diskprocessen garanterar GRANULDISK hygieniskt rent diskgods med hjälp av höga yttemperaturer, som uppnås genom en optimerad slutsköljning. På så vis bidrar GRANULDISK till en mer miljövänlig disklösning och en renare miljö, både inom och utanför din verksamhet.

Rena linjer för en ren verksamhet.

För att enkelt hålla rent är det bra om utrustningen är enkel att rengöra. Annars slösar du med värdefull tid - och ingen ska behöva slösa mer tid än absolut nödvändigt med GRANULDISK.

Enkel att nå - enkel att hålla ren. GRANULDISK designar med fokus på daglig användning.

Vi bidrar till en ren verksamhet genom att designa produkter med färre smutsfällor. På så sätt är det enklare för dig att hålla diskmaskinen ren och fin och få fortsatt hygieniskt rena diskresultat.

Med släta ytor och rena linjer har våra produkter en utformning som är enklare att hålla ren och som förhindrar att smuts ansamlas och bakterier växer till.

Vi har även sett till att komponenter som finns inuti maskinen och kräver daglig rengöring både är enkla att nå och att rengöra.

Läs om vårt utbud med

DISKLÖSNINGAR

Säkrad hygien, med mindre kem.

Genom att använda höga temperaturer för att garantera ett hygieniskt säkert diskresultat i stället för att överdosera med kemikalier, ger GRANULDISK en mer hållbar diskning och en hälsosammare miljö - både i och utanför ditt diskrum.

Datorövervakade disk- och sköljvattentemperatur garanterar ett hygieniskt rent diskresultat.

Slutsköljningen av diskgodset sker med en särskild volym 85-gradigt vatten. Sköljningen pågår länge nog för att ge diskgodset en yttemperatur på 72 °C efter avslutat diskprogram, vilket säkerställer ett hygieniskt rent diskresultat.

Läs mer om våra

CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

Smart operativsystem med HACCP-loggar och påminnelser.

Avbrutna diskcykler, aktuella vattentemperaturer, när bytte man vatten i disktanken senast?

Det här är saker vi anser att du inte ska behöva oroa dig för och därför har vi har sett till att våra maskiner sköter det åt dig. Du kan koncentrera dig på annat, vi tar hand om disken!

Koll på HACCP.

GRANULDISK-maskiner loggar viktig information från körda diskprogram - till exempel disk- och sköljvattentemperaturer - i upp till 200 diskcykler åt gången. Du kan visa informationen direkt i användarpanelen eller välja att exportera den till ett USB-minne.

Påminnelser om vattenbyte, PowerGranules och förebyggande underhåll.

GD Memo är en inbyggd påminnelsefunktion som hjälper dig att hålla räkningen och påminner dig när det är dags att byta exempelvis PowerGranules och diskvatten, men också när det är dags att planera in en service.

Läs mer om

VÅRT KONCEPT