Ekonomisk grovdiskhantering
  • en-GBfr-FRsv-SEde-DEfi-FI

  |  Nyheter  | Videos  |  Downloads  |  Jobb  |  Kontakt  |

HÖGRE VÄRDE, LÄGRE KOSTNAD.

Disksystem från GRANULDISK är investeringar som är lönsamma från dag ett, tack vare Granulteknikens hållbara resursanvändning.

Lägre förbrukning och lägre driftkostnad = snabbare avkastning på investeringen.

Disklösningar från GRANULDISK är investeringar som snabbt blir lönsamma på fler än ett sätt, tack vare det hållbara konceptet Ingen fördisk.

Sparar på vatten, kemikalier och energi.

Minskad förbrukning av vatten och kemikalier samt lägre energiförbrukning ger kraftigt sänkta driftkostnader. 

Kortare ROI.

En ROI-tid på mellan ett och två år när du byter ut en manuell grovdisklösning mot en disklösning från GRANULDISK.

Låt en maskin göra grovjobbet och ge medarbetarna mer givande uppgifter.

Diskning av grytor och kastruller medför vanligtvis hårt arbete och massor av tid som ägnas åt att skrubba och fördiska innan du placerar diskgodset i en diskmaskin. Det är manuella procedurer och ett slöseri med resurser som du gott kan vara utan.

Ingen fördisk - Eliminerar de manuella momenten för en mer effektiv drift.

Granulatteknik för grytor och kastruller betyder slutet på all fördiskning genom att eliminera de manuella moment som vanligtvis krävs: blötläggning och skrubbning. I stället är diskprocessen så effektiv att fördiskning inte längre behövs, och hela diskprocessen kan utföras inuti grovdiskmaskinen i stället.

Du får en smidig och kompakt disklösning som frigör både utrymme och tid.

Vad ska du göra med tiden du får över?

När disken hanteras en gång, på en plats, får dina medarbetare tid över att fokusera på mer givande och intäktsgenererande uppgifter i köket. Vad kan du göra med tiden du får över?

Tillförlitliga disklösningar för mer stabil verksamhet.

Tvivla aldrig på ett diskresultat igen. Granulatteknik ger bästa diskresultat dag ut och dag in, och den snabba diskprocessen ökar kapaciteten. Du kan alltså lägga färre timmar på att diska.

Less is more.

Med grytorna och kastrullerna tillbaka i användning snabbare, behöver du inte ha lika många och behöver i gengäld mindre tid och färre medarbetare för att hantera dem.

 

Vill du veta vad du kan spara?

GRANULDISK erbjuder kostnadsfria utvärderingar där dina nuvarande kostnader för grovdiskning jämförs med potentiella besparingar med en grovdisklösning från GRANULDISK. Alla beräkningar och rapporter utförs och presenteras i lokal valuta.