Hållbar grovdiskhantering
  • en-GBfr-FRsv-SEde-DEfi-FI

  |  Nyheter  | Videos  |  Downloads  |  Jobb  |  Kontakt  |

BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ - INOM SÅVÄL SOM UTANFÖR DIN VERKSAMHET.

Miljö - före, under och efter. GRANULDISK disklösningar består till största delen av delar i återvinningsbara material och slutmonteras i vår fabrik. Under sin livslängd bidrar våra diskmaskiner till ett bättre klimat genom att erbjuda ett resurseffektivt och mer miljövänligt alternativ till traditionella grovdiskmetoder, men också till en bättre arbetsmiljö för personalen i diskrummet.

På så sätt bidrar GRANULDISK-produkterna till en bättre miljö, både inom och utanför din verksamhet.

 

Återvinningsbara material och resurseffektiva produkter.

Granulatteknik är en mer hållbar grovdiskningsmetod, som använder mycket mindre vatten, energi och kemikalier och på så sätt minskar dina driftkostnader, samtidigt som den gör verksamheten mer miljömässigt hållbar.

Cirka 70% återvinningsbart material.

Vi arbetar ständigt för att göra våra produkter och vår teknik mer hållbar, både att tillverka och att använda. Vår miljöpolicy påverkar både våra produkter och deras fördelar och är djupt integrerad i allt vi gör. Exempelvis är GRANULDISK-maskiner i huvudsak tillverkade av återvinningsbart material, varav ca 70% är rostfritt stål.

Program för kontinuerlig utveckling.

Vi arbetar kontinuerligt på att optimera Granulatteknikens effektivitet ytterligare, för att kunna korta programlängderna ännu mer och på så sätt ytterligare minska vatten- och energiåtgången.

 

Bättre arbetsmiljö, nöjdare medarbetare och färre sjukdagar.

Hur kan en diskmaskin bidra till en bättre och säkrare arbetsmiljö? Svaret ligger i Granulatteknikens egenskaper.

Eliminering av fördisk skapar en säkrare arbetsplats.

Genom att eliminera fördisken från arbetsmomenten kan hela diskprocessen hanteras från en mer ergonomiskt korrekt position. Att kunna stå rak i ryggen och inte behöva böja sig för att nå diskhoar och lyfta och flytta tunga, vattenfyllda betyder mindre belastning på rygg och axlar. Operatören löper även mindre risk att komma i kontakt med skållhett vatten och starka kemikalier.

Ångreduktion för en behagligare arbetsmiljö.

Med ångreduktion minskas mängden ånga som släpps ut i diskrummet effektivt. Ångreduktion finns för alla våra modeller och är standard i flera. Tillvalet EcoExchanger kombinerar ångreduktion med värmeåtervinning (finns för Granule Smart och Granule Maxi) och minskar även energiförbrukningen för värmning av sköljtanken med upp till 40 %.

 
 


Ergonomi och användaren i fokus under designprocessen leder till färre arbetsrelaterade skador.

Alla disklösningar och tillbehör från GRANULDISK är utformade för att operatören ska kunna arbeta rak i ryggen och undvika tunga och obekväma lyft. Handtag på dörrar och luckor är greppvänliga och balanserade så att vem som helst ska kunna använda dem, oavsett storlek och styrka. Manöverpanelerna är placerade i genomsnittlig ögonhöjd och har stora, tydliga knappar med enkla symboler.

Läs mer om

VÅRT KONCEPT