Granule Potwashing for Large Scale Operations
  • en-GBfr-FRsv-SEde-DEfi-FI

  |  Nyheter  | Videos  |  Downloads  |  Jobb  |  Kontakt  |

Granulatgrovdisk för storskaliga verksamheter.

Granuloptimerad professionell grovdiskning är en effektiv diskmetod, men en enda maskin klarar bara av en viss volym... För verksamheter som producerar mer än 3 000 måltider per dag installerar vi helt enkelt två, tre eller så pass många maskiner som behövs för att du ska kunna uppnå samma resultat, hygien, effektivitet och låga driftskostnader som våra övriga kunder.

 

Eller se en GRANULDISK-grovdiskmaskin i verkligheten ››

Grovdiskmaskin för verksamheter som lagar över 3 000 måltider per dag.

Vår definition av en storskalig verksamhet är ett kök lagar över 3 000 måltider per dag. Utöver volymaspekten skiljer sig inte ett storskalig verksamhet från ett kök som serverar 50 måltider per dag: det ställs samma grundläggande krav på hygien, låga driftskostnader och effektiv hantering av disken.

Ökad effektivitet på mindre yta.

Att driva ett storkök handlar om effektivitet och det gör även granuldiskmaskiner. Det spelar ingen roll om du behöver en, två eller tre maskiner för att täcka dina grovdiskbehov med fördiskmomentet ute ur bilden får du mer gjort, med färre resurser, till lägre kostnad och på mindre yta än med andra lösningar. Ingen fördisk –inga vaskar.

Lika enkelt som 1, 2, 3 – vem som helst kan sköta maskinen.

Kan du räkna till tre? I princip handlar en GRANULDISK-maskin om det: skrapa av, lasta i och tryck på knappen. Lika enkelt som ett, två, tre.

GRANULDISK-maskiner ger samma perfekta resultat varje gång, dygnet runt och den enkla kontrollpanelen är lätt att använda och förstå.

Minska kostnaderna och förbättra resultaten.

Grovdisk med Granuler kommer alltid att vara effektivare än andra diskmetoder – och du får lägre driftskostnader, snabbare diskningsprocesser och perfekt hygien.

Diskning med Granuler minskar vatten-, energi- och kemförbrukningen och garanterar förstklassiga resultat. Gör mer på kortare tid, få bättre valuta för pengarna och mer diskkraft med mindre energi. 

HACCP: övervaka, visa, spara – koppla av.

Catering i stor skala innebär att ett litet hygieniskt missöde kan skada ditt rykte och drabba människors hälsa. Kort sagt – det får helt enkelt inte hända. GRANULDISK-maskinerna ger perfekta hygieniska diskresultat och följer branschens hygienriktlinjer för att du ska kunna känna dig helt trygg.

Diskprogram körs med PowerGranules eller vatten med högt tryck som diskar rent. Ett slutligt sköljprogram med 85-gradigt vatten säkerställer hygienen.

Smidig övervakning och enkelt HACCP-gränssnitt.

GRANULDISK-maskinerna har ett inbyggt HACCP-gränssnitt som gör det möjligt att övervaka och lagra diskdata från alla diskprogram som har använts, samt tillhörande data såsom disk- och sköljtemperaturer, avbrott osv. Du kan även se de senaste 99 diskprogrammen direkt i maskinens display.

Tillförlitlig lösning för tillförlitlig drift.

Catering för ett stort antal personer inom snäva tidsramar ställer höga krav på både beredningsprocesser och kringprocesser. Allting måste fungera smidigt utan avbrott. 

GRANULDISK-maskinerna är lätta att lära sig och använda vilket betyder att i princip vem som helst kan använda dem. Ingen risk för produktionsstopp på grund av sjukskrivningar eller personalbrist. Din disklösning fortsätter att arbeta. Och bara fortsätter.

Flera maskiner eller en modellmix för den ultimata grovdisklösningen.

Varje kund är unik och ju större verksamhet det rör sig om desto viktigare är det att välja rätt kombination av maskiner. Vare sig en tvillinginstallation eller en mix av olika modeller passar bäst för din verksamhet handlar det om att planera och undersöka förutsättningarna noggrant.

Men allt du behöver veta är att vi kommer att ta fram bästa tänkbara lösning för dig. Redan från första dagen och många år framöver.

 

Eller se en GRANULDISK-grovdiskmaskin i verkligheten ››