GRANULDISK - Ingen Fördisk
  • en-GBfr-FRsv-SEde-DEfi-FI

  |  Nyheter  | Videos  |  Downloads  |  Jobb  |  Kontakt  |

INGEN FÖRDISK.


Glänsande rent diskgods med en ansvarsfull användning av resurser. Granulattekniken är resultatet av över 30 års erfarenhet av diskning i kombination med kontinuerlig produktutveckling. Införlivad i våra hållbara disklösningar leder den till lägre driftkostnader, bättre arbetsflöde och en rent allmänt mer organiserad tillvaro i diskrummet. Från mise en place, via produktionsköket och hela vägen ut i serveringen - disken tar vi.

 

Glänsande rent på 2 minuter - ingen fördisk.

Disksystem från GRANULDISK diskar med Granulatteknik, som kombinerar högt vattentryck med PowerGranules och höga temperaturer för ett perfekt rent diskresultat.

HACCP och livsmedelssäkerhet.

Disksystem från GRANULDISK uppfyller de internationella riktlinjer för hygien som har tagits fram av inflytelserika branschorganisationer som NSF (National Sanitation Foundation) och DIN (Deutsches Institut für Normung - tyska standardiseringsinstitutet). Med hjälp av datorkontrollerade disk- och sköljvattentemperaturer säkerställer vi ett hygieniskt rent diskresultat, varje gång.

Håll koll på hygienen.

Få koll på din HACCP-egenkontroll. GRANULDISK-maskiner registrerar loggdata från samtliga diskcykler och gör det enkelt att följa upp, med åtkomst både i användarpanelen och via den inbyggda USB-porten där du kan exportera loggarna för vidare användning och lagring.

 

Högre värde, lägre kostnad.

En GRANULDISK-lösning blir snabbt lönsam, tack vare ett koncept som är hållbart på flera olika sätt.

Färre diskhoar = mindre slöseri.

Granulattekniken minskar din vattenförbrukning dramatiskt från dag ett, huvudsakligen genom att eliminera behovet av att fördisken. Färre diskhoar = mindre slöseri.

Men tack vare den effektiva tekniken utförs också jobbet inuti maskinen med avsevärt mindre vatten, vilket minskar åtgången ytterligare.

Mindre energi och färre kemikalier.

Mindre vatten betyder även mindre mängd vatten att värma, vilket i sin tur leder till en lägre energiförbrukning och eftersom diskningen i huvudsak utförs av Granulerna, det höga vattentrycket och temperaturen behöver vi ytterst lite diskmedel.

Snabbare och smartare diskprocess sparar tid, utrymme och kostnader.

Den snabba diskprocessen ger högre kapacitet och du kan lägga mindre tid och allokera färre personer till diskrummet. Med rena kastruller snabbt tillbaka i omlopp behöver du dessutom inte ha lika många, vilket spar in på kostnader och minskar förvaringsbehovet.

 

Miljö handlar om ett grönt samvete, såväl som nöjda och friska medarbetare.

Disksystem från GRANULDISK sparar tid, kostnad och utrymme, men det finns också en annan positiv aspekt, både inom och utanför din verksamhet - miljön.

Rent - men inte på bekostnad av miljön.

Vardagliga uppgifter som att diska kan kanske verka oviktiga, men bidrar på lång sikt till slöseriet. Även till synes små ändringar kan göra stor skillnad.

Hållbarhet och arbetsmiljö i symbios.

Granulattekniken är en av de mest klimatsmarta och hållbara disklösningarna idag, men den lyfter även användarnas arbetsmiljö till en helt annan nivå. Det är en lösning som förbättrar miljön - både i och utanför diskrummet - genom att minska förbrukningen och skapa en behagligare arbetsmiljö.

SÅ funkar DET.

Säg 'JA' till No Pre-Washing.

GRANULDISK erbjuder en smart, hållbar och ekonomisk lösning som eliminerar all manuell diskning.

Disksystemet kombinerar PowerGranules med vatten som under högt tryck och med hjälp av en liten mängd diskmedel ger en effektiv mekanisk skrubbningseffekt. Den blästrande kraften i kombination med höga temperaturer ger hygieniskt ren disk på bara några minuter och sänker samtidigt förbrukningen av vatten, energi och kemikalier och använder i snitt 70% mindre vatten, energi och kemikalier än andra grovdiskmetoder.

Bara skrapa, ladda och diska.

Granulattekniken gör diskningen av grytor och kastruller lika enkel som att räkna till tre. Eller för att vara mer specifik: bara skrapa, ladda och diska. Skrapa av lösa matrester, ladda maskinen med diskgodset och tryck på knappen. Klart!

Blästrande effekt.

Att diska med PowerGranules är att diska med en blästrande kraft och Granulerna i rörelse inuti maskinen kan jämföras med tusentals med stålbollar.

Mer än 80 000 träffar per sekund.

Under en diskcykel träffar PowerGranules diskgodsets yta mer än 80 000 gånger per sekund. Det är så effektivt att det rengör allt: från lätt smutsat gods till intorkade eller till och med brända kanter på bara några minuter. Därför är Granulatgrovdiskning inte bara överlägsen manuell grovdiskning i diskhoar, utan även mer traditionella grovdiskmetoder som enbart använder vatten och/eller kemikalier - metoder som till skillnad från Granulatgrovdiskning kräver blötläggning och fördisk.

Hygieniskt rent diskgods.

En disklösning från GRANULDISK gör allt arbete åt dig och eliminerar behovet av blötläggning och skrubbning. När diskprogrammet är klart återstår bara en enda sak: synligt och hygieniskt rena grytor och kastruller.

3 millimeter som gör hela skillnaden.

Den stora skillnaden med No Pre-Washing-konceptet för grytor och kastruller är mycket liten. 3 millimeter, för att vara exakt. De små blå Granulerna är det som gör oss unika och vi har valt att kalla dem PowerGranules på grund av kraften de levererar.

Men de är så mycket mer än 3 mm stora Granuler. De är skillnaden mellan tungt och lätt arbete.