Om Granuldisk

Sedan 1987 har Granuldisk tillhandahållit det bästa inom grovdiskteknik till kommersiella kök över hela världen. Den patenterade Granule-tekniken håller diskgodset renare längre, samtidigt som våra lösningar ständigt utvecklas för att möta moderna behov. Vi kommer alltid att fokusera på hygien, hållbarhet och innovation i vår pågående önskan att överträffa dina förväntningar. 

Image And Text 840X840 Anna

Att arbeta hållbart

Vi driver vårt företag utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart perspektiv, vilket innebär att vi kontinuerligt arbetar för att minska vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Genom att kartlägga vårt koldioxid- och vattenavtryck kan vi fortsätta att arbeta aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vår ambition är att bidra till alla mål för hållbar utveckling, men fokusera på de som är mest relevanta för vår verksamhet och på de områden där vi kan bidra mest.

VILL DU VETA MER? >> HUR VI ARBETAR VI MED HÅLLBARHET
Image And Text 840X840 Highfive

A Great Place To Work®

Vi tror att byggandet av ett framgångsrikt företag handlar om att maximera potentialen hos dess mest värdefulla tillgångar: de människor som arbetar där. Det är därför som vårt initiativ kopplat till A Great Place To Work kändes som ett naturligt nästa steg, och vi certifierades officiellt 2020. Med GPTW som vårt verktyg är vi bättre rustade att arbeta med feedback från de anställda och identifiera handlingsbara insikter på ett mer strukturerat sätt och bygga och utveckla vår fantastiska företagskultur ytterligare.

Vill du arbeta hos oss? >> Karriär på Granuldisk

Tillverkad i Sverige

Säkerhet. Kvalitet. Innovation. Hållbarhet. Kvaliteter som ofta förknippas med Sverige, men även värden som vi som ett svenskt företag ingjuter i allt vi gör. Granuldisks produkter tillverkas i Sverige och är resultatet av svensk ingenjörskonst. Produkterna monteras i vår egen fabrik i Malmö och det hjälper oss att hålla koll på kvaliteten och gör att vi kan säkerställa att våra produkter tillverkas under utmärkta arbetsförhållanden - med respekt för miljön.


Come work with us at Granuldisk
Woman speaking in front crowd

Med innovation i våra ådror

Innovation har alltid varit en central del av vad vi gör, och ända sedan vi revolutionerade grovdiskbranschen med vår Granule Technology™ på 1980-talet har vår FoU-avdelning och laboratorieteamet gett oss ett flertal innovationer: världens första granulatgrovdiskmaskin/diskmaskin och de biobaserade och biologiskt nedbrytbara PowerGranules BIO, för att nämna några. Oavsett vad vår nästa innovation blir, kommer det att vara en produkt med största respekt för människor, vår planet och produktivitet – ingen offras någonsin för den andra.

Granuldisk - Uppförandekod

För oss på Granuldisk är det viktigt att erkänna de etiska, sociala och miljömässiga förhållanden under vilka våra produkter produceras och säljs. Denna uppförandekod är ett avtal mellan vår ägare Sandberg Development AB, oss och våra partners. Avtalet innehåller krav när det gäller barnarbete, tvångsarbete, arbetsförhållanden, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, samt miljöförhållanden.

Ladda ner och läs vår Code of Conduct