Vårt hållbarhetsarbete

Vår vision är att rädda planeten en droppe i taget, genom att tillhandahålla den mest avancerade och hållbara grovdisklösningen för kommersiella kök.

För att förverkliga denna vision och arbeta strategiskt har vi utvecklat en hållbarhetsstrategi som ligger nära FN:s mål för hållbar utveckling och som stöder Agenda 2030. 

SDG_Products

SDG - FN:s mål för hållbar utveckling

Vår ambition är att bidra till alla mål för hållbar utveckling, men fokusera på de som är mest relevanta för vår verksamhet och på de områden där vi kan bidra mest. För Granuldisks del innebär det att vi fokuserar på mål 6, 12, 13, 14 och 17.

Image And Text 840X840 Sdg 6 (1)

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Granuldisks teknik bygger på att minimera vatten- och kemikaliekonsumtionen och kemikaliehanteringen. Eftersom vi står inför en vattenkris där en stor del av världens befolkning saknar tillgång till rent vatten, är det viktigt att minimera användningen av rent vatten för hållbar utveckling.

Image And Text 840X840 Sdg 12 (1)

Mål 12 - Ansvarsfull konsumtion och produktion

Granuldisk arbetar för att uppnå en mer hållbar konsumtio och produktion, som är förankrad i våra mål för miljömässig hållbarhet och motsvarar internationella normer, standarder och certifieringar som ISO 14001. Granuldisk arbetar med definierade mål och indikatorer relaterade till koldioxidutsläpp, energieffektivitet, Ecodesign, avfallshantering och återvinning.

Image And Text 840X840 Sdg 13 (1)

Mål 13 - Klimatåtgärder

Vår verksamhet förbrukar energi som orsakar utsläpp av växthusgaser. För att minska vår påverkan använder vi förnybara energikällor för vår anläggning och våra lokaler. En annan viktig del är kartläggning av vår produkts påverkan genom livscykelanalys. Det är viktigt för Granuldisk att vidta åtgärder som leder till minskade klimatförändringar. Granuldisk arbetar med definierade mål och indikatorer som rör koldioxidutsläpp.

Image And Text 840X840 Sdg 14 (1)

Mål 14 - Livet under vatten

Granuldisk arbetar för att förebygga och minska föroreningar i den marina miljön. Flera projekt pågår på Granuldisk för att bevara havsresurserna och uppnå hållbar utveckling.

Image And Text 840X840 Sdg 17 (1)

Mål 17 - Partnerskap för målen

På Granuldisk arbetar vi nära våra leverantörer, tjänsteföretag och återförsäljare. För att främja en hållbar utveckling anser vi att partnerskap i alla delar av verksamheten är viktigt, både med privata och offentliga aktörer.

Vill du veta hur Granuldisk jobbar med hållbarhet?

Fyll i dina uppgifter neda, så mejlar vi vår hållbarhetsstrategi som en PDF.

Vår värdekedja

För att nå våra mål arbetar vi aktivt genom hela vår värdekedja - från råvara till slutet på produktens livslängd - eftersom hela kedjan påverkar miljön. Vår ambition är att lämna så få spår som möjligt efter oss.

Vi arbetar i tre olika "scopes" eller tillämpningsområden, där vi tittar på vad vi släpper ut och vår påverkan, vad produktens påverkan är under dess livstid, och hur våra leverantörer arbetar för att minska miljöpåverkan innan råvaran når oss.Image And Text 840X840 Cloud

Växthusgasprotokoll (GHG Protocol)

För att beräkna vår situation använder vi GHG (Green House Gas Protocol). Åtgärder för att minska utsläppen tas fram och följs upp varje år. Vill du veta mer? Kontakta oss och fråga om Granuldisks hållbarhetsstrategi.

Kontakta oss
Image And Text 840X840 Csv2

Skapa delat värde (Creating Shared Value)

Att skapa delat värde är grundläggande för hur vi gör affärer på Granuldisk och vi tror att vårt företag bara kan bli framgångsrikt om det skapar värde både för våra aktieägare och för samhället. Vår verksamhet och våra produkter ska göra positiv skillnad för samhället samtidigt som de bidrar till Granuldisks framgång.

Värde (relation)
Vi erbjuder vår installerade bas ett livstidsåtagande. Vår installerade bas är utformad för att ha en positiv inverkan på miljön genom att spara vatten, energi och kemikalier.

Ansvar (ledning och ambition)
Vi räddar vår planet en droppe i taget, genom att tillhandahålla den mest avancerade och hållbara grovdisklösningen för kommersiella kök.

Efterlevnad (risk och legitimitet)
Kvalitets- och miljöprestandan hos vår verksamhet styrs av ISO 9001 och ISO 14001.


Kontakta oss